Teenused

Teostame ettevõtete raamatupidamise parimal võimalikul viisil lähtudes seadusandlusest.
Tagame alati tähtaegsete aruannete esitamise.
Raamatupidamine on meie juures paberivaba, mugav ja lihtne.

Aastapõhine raamatupidamine

Aastapõhine raamatupidamine on ettevõtjatele, kellel pole vaja igakuist raamatupidamisteenust. Sobib ettevõtetele, kelle tegevusmaht on väike ja raamatupidamine on mõistlik koostada ühe korraga terve majandusaasta kohta.
Sellise teenuse hulka kuuluvad ühekordse iseloomuga raamatupidamistööd nagu varasemate perioodide korrastamine, raamatupidamise taastamine ja aastaaruande koostamine.

 SISALDAB : 

 • Algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • Majandustehingute kajastamine
 • Maksuaruandluse kontroll
 • Saldode kontroll: nõuded, kohustused
 • Vajadusel: maksude arvestus; põhivara arvestus; laoarvestus

Kuupõhine raamatupidamine

Kuupõhine raamatupidamine on ettevõtjatele, kes soovivad pühendada oma aega äri põhitegevusele. Antud teenus sisaldab kõiki raamatupidamise korraldamiseks vajalike toiminguid. 

SISALDAB : 

 • Algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • Majandustehingute kajastamine
 • Maksuaruandlus: deklaratsioonide koostamine ja esitamine
 • Palgaarvestus
 • Põhivara arvestus
 • Laoarvestus
 • Vajadusel: müügiarvete koostamine, pangaülekannete teostamine